Regels en richtlijnen

DIGITAAL AFHANGBORD

 • Er moet altijd gebruik gemaakt worden van het digitale afhangbord.
 • Is het digitale afhangbord niet ingesteld en er komen tennissers(sters), dan moeten diegenen, die de klok niet hebben ingesteld, de baan direct verlaten.

Een uitgebreide uitleg en aanvullende regels vind je via deze handleiding.

BAAN RESERVEREN

Op deze website kun je rechts bovenin bij de knop MIJN CLUB inloggen met je bondsnummer om vervolgens een baan af te hangen. Dit kan maximaal 2 dagen van te voren.
 
Ook kun je de ClubApp downloaden:
Android: klik hier

PASJES

De ledenkaarten moeten bij aankomst ‘ingeklokt’ worden op het digitale afhangbord. Is er niet digitaal ingeklokt, dan moeten diegenen, die niet hebben ingeklokt, de baan direct verlaten. Spelen op andermans ledenkaart is verboden! In geval van verlies kan tegen betaling van €5,- een nieuwe ledenkaart verkregen worden bij de ledenadministratie.

SPEELDUUR

Het team dat het eerst compleet bij de baan aanwezig is (min. twee personen) heeft het recht om een baan te reserveren. Dus: één speler bij de baan kan geen baan reserveren. De speelduur is voor enkelspel 45 minuten en voor dubbelspel 60 minuten.

ALGEMEEN

Let op: de KNLTB Ledenpas van een vorig seizoen zijn NIET meer geldig.
Een niet-lid mag slechts driemaal per jaar geïntroduceerd worden. De naam en het e-mailadres van de introducée zijn in te vullen op het afhangbord. Het lid dat introduceert, is verantwoordelijk voor het naleven van de hierboven genoemde regels.

NOTA BENE

Het bestuur ziet bovenstaande regels als een noodzakelijk kwaad. Wij vertrouwen erop, dat het gezegde: "regels zijn er om overtreden te worden ", in onze vereniging niet van toepassing zal zijn. Daarentegen rekenen wij op uw sportiviteit en rechtvaardigheidsgevoel. Hoewel wij niet zitten te springen om als klachtenbureau op te treden, zullen wij in voorkomende gevallen niet schromen, zo nodig passende maatregelen te nemen.

CONSUMPTIES

Iedereen die gebruik maakt van de bar in de kantine en consumpties gebruikt is verplicht om deze consumpties contant af te rekenen of per PIN.

BEDIENING BAANVERLICHTING (LED)

 • Door indrukken van "AAN"-knop gaat de verlichting aan.
 • Door indrukken van "UIT"-knop gaat de verlichting uit.

Als de verlichting is ingescha­keld gaat automatisch na 40 min. een zoemer en de rode lamp onder de luifel aan. Op het bedieningskastje gaat een witte lamp branden welke baan het betreft. Dit is het teken, dat over 5 min. de verlichting uitschakelt. Indien men wil verhinderen dat de verlichting uitschakelt, moet men opnieuw op de "AAN"-knop drukken. Om 23.00 uur 's avonds schakelt de verlichting uit zonder dat men dan een waarschu­wingssignaal vooraf krijgt.   ALS U DE BAAN VERLAAT, DE VERLICHTING UITSCHAKELEN.

CONTRIBUTIE

De contributie is vastgesteld op:

 • senioren € 95,-
 • 65+ € 80,-
 • junioren € 7,50 per maand (incl. gratis tennislessen)
 • Steunend lid € 45,-

Voor iemand die langdurig geblesseerd is of om de één of andere reden niet in staat is om te tennis­sen, bestaat de mogelijkheid om een reductie te krijgen op de contributie. Reducties kunnen alleen gegeven worden, wanneer deze gemeld worden bij de penningmeester, op het moment dat die periode in moet gaan. Uitgezonderd de junioren van de basisschool. Ons banknummer is Rabobank Albergen NL51RABO0102015104.

JUNIOREN

Tijdens de training kun je gebruik maken van de ballen van de vereniging. Zijn er eventuele vragen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de jeugd­commissie.

TRAINERS

Het is NIET TOEGESTAAN  om met een eigen tennisleraar (lerares) op de baan te tennissen buiten de vastgestelde roosters. Iedere tennisleraar (lerares) mag alleen op de door het bestuur vastgestelde rooster tennisles geven.

TOERNOOIEN

Het ligt in de bedoeling om in het komende seizoen weer verenigingstoernooien te organiseren. Tijdens deze toernooien is het niet altijd mogelijk om het bestaande baanrooster te handhaven. Wij hopen, dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

VERZEKERING

De vereniging heeft geen inzittende verzekering afgesloten voor personenvoertuigen. Dus de leden die als inzittende meerijden naar competitiewedstrijden, toernooien, enz. doen dit op eigen risico. Leden en bezoekers doen door het betreden van het complex aan risico-aanvaarding. Het betreden van het tennispark is dus voor eigen risico.

BAANROOSTER

 • Tot 18.30 uur hebben de senioren en de junioren dezelfde rechten op alle banen
 • Na 18.30 uur hebben de junioren, die op de basisschool zitten, geen recht meer op een baan.
 • Na 18.30 uur hebben senioren en junioren die de basisschool verlaten hebben, dezelfde rechten.
 • De lessen en de begeleiding worden gegeven op baan 1 en 2, 's avonds op baan 3.
 • Leden, die meespelen met een toernooi of competitie, hebben tijdens de ge­speelde wed­strijden geen recht op vrije banen.
 • Tijdens de clubkampioenschappen hebben recreanten en de deelnemers die uitgeschakeld zijn, tijdens de gespeelde wedstrijden, voorrang op vrije banen.
 • De TC kan, indien noodzakelijk, baan 3 inplannen voor competities en toernooien