Lesreglement

De leerling en trainer dienen zich aan dit lesreglement te houden.

 1. Een lescyclus bestaat uit 15 lessen. Hiervan kan door de trainer worden afgeweken. Dit zal voor aanvang van de cyclus worden aangegeven.
 2. Een lesuur bestaat uit 60 minuten training.
 3. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.
 4. Het is aan de trainer om eventuele groepsveranderingen toe te passen.
 5. Bij het inplannen van trainingstijden voor de jeugd wordt alleen rekening gehouden met einde schooltijden.
 6. Leerling moet bij afwezigheid de trainer tijdig berichten.
 7. Uitval leerling is voor eigen rekening.
 8. Uitval lessen i.v.m. slecht weer (regen/sneeuw/hittegolf enz): eerste uitval les voor rekening trainer, tweede uitval les voor rekening leerling, derde uitval les voor rekening trainer, etc..
 9. Een theorieles of een alternatieve les is ook een gegeven les.
 10. Bij slecht weer bepaalt de trainer of de les wel of niet doorgaat.
 11. Een reeds gestarte les die door weersomstandigheden dient te worden onderbroken wordt in principe niet ingehaald.
 12. Bij uitval trainer wordt de les altijd ingehaald of er geschiedt restitutie, dan wel wordt er voor een vervangende trainer gezorgd (dit laatste is niet gegarandeerd).
 13. Facturen worden door de trainer tijdens de eerste of tweede lesweek afgegeven.
 14. Facturen moeten binnen de aangegeven termijn op de factuur worden voldaan.
 15. Betalingsmogelijkheden zijn: per bank of contant.
 16. Bij langdurige blessures (>vier weken) kan in overleg met de trainer een regeling worden getroffen.
 17. Bij de planning van de lessen zal er rekening worden gehouden met de reguliere (basis) schoolvakanties. Inhaallessen kunnen echter wel op de zaterdag en/of in de
  schoolvakanties worden gepland.
 18. Mocht er toch iets zijn, waar bovenstaande niet in voorziet: na onderling overleg komen we er altijd samen uit.