Zomerlidmaatschap

Reglement Zomerlidmaatschap T.V. Albergen

 1. Het zomerlidmaatschap geldt voor de maanden juni, juli en augustus.
 2. Het zomerlidmaatschap vervalt automatisch op 1 september.
 3. De kosten van het zomerlidmaatschap bedragen in  € 40,- p.p. voor senioren en € 25,- p.p. voor junioren. Als junior wordt diegene beschouwd die op de eerste januari van het betreffende jaar de vijfjarige leeftijd heeft bereikt en de zeventienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt. Het zomerlid heeft de tennisvereniging gemachtigd de verschuldigde contributie eenmalig van zijn/haar rekening af te schrijven.
 4. Het zomerlidmaatschap biedt enkel het recht om in de maanden juni, juli en augustus als normaal lid van Tennisvereniging Albergen gebruik te maken van alle faciliteiten op “Tennispark ’t Hinvert” aan de Zandhuisweg. Het zomerlidmaatschap verschaft daarentegen geen recht om deel te nemen aan competities, toernooien en/of andere activiteiten die door of namens de KNLTB en/of de Tennisvereniging Albergen worden georganiseerd voor haar leden, ook niet in de betreffende periode.
 5. Het zomerlidmaatschap impliceert voor het overige dat men zich gedraagt als een normaal lid van de Tennisvereniging Albergen, met de bijbehorende rechten en plichten zoals verwoord in het jaarlijkse clubblad (waarvan het zomerlid geacht wordt kennis te hebben genomen).
 6. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt een bindend besluit genomen door het Algemeen Bestuur van de Tennisvereniging Albergen.

 Samenvatting algemene regels en richtlijnen voor gebruik tennisbanen:

 • Ten aanzien van de beschikbaarheid van de banen geldt het principe: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt (c.q. tennist);
 • Het team dat het eerst compleet bij de baan aanwezig is (minimaal 2 personen) heeft het recht een claim te leggen op een baan. Oftewel: één op het tennispark aanwezige speler kan geen claim leggen op een tennisbaan.
 • Indien men gaat tennissen moet altijd de klok op de tijd van aanvang worden ingesteld. Is het bijvoorbeeld 9.00 uur, dan ook de klok instellen op 9.00 uur;
 • De (zomer)lidmaatschapskaart moet bij aankomst worden opgehangen onder de klok voor de betreffende baan waarop men wenst te gaan spelen. Voor enkelspel zijn twee (zomer)lidmaatschapskaarten nodig, voor dubbelspel vier;
 • De minimale speelduur is zowel voor enkelspel als dubbelspel drie kwartier. Eerder behoeft men de baan niet te verlaten voor een langs de baan wachtend compleet team.

 Baanverlichting:

 • door indrukken “aan”-knop gaat de verlichting aan;
 • door indrukken “uit”-knop gaat de verlichting uit;
 • Indien de verlichting is ingeschakeld gaat na 40 minuten een zoemer en gaat er onder de luifel bij de kantine een rode lamp branden. Dit is het signaal dat de verlichting binnen 5 minuten automatisch wordt uitgeschakeld, tenzij vóór die tijd opnieuw op de “aan”-knop van de baanverlichting wordt gedrukt.
 • Om 23.00 uur schakelt de baanverlichting uit zonder dat men een waarschuwingssignaal vooraf krijgt.

 Baanrechten:

 • Tot 18.30 uur hebben de senioren en de junioren dezelfde rechten op alle banen;
 • Na 18.30 uur kunnen de junioren die op de basisschool zitten geen claim meer leggen op een baan; senioren en junioren die de basisschool hebben verlaten houden dezelfde rechten;
 • Het kan zijn dat één of meerdere tennisbanen vanwege tennislessen (door of namens de vereniging gegeven) en/of verenigingstoernooien of andere verenigingsactiviteiten niet beschikbaar zijn voor gebruik. In dergelijke gevallen kunnen (zomer)leden geen claims leggen op de betreffende banen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 546 442 014

Tennispark 't Hinvert

Zandhuisweg 7
7665 SH Albergen